Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги С. Раковски, орелеф

Детайли за Паметника

Орелеф, апликиран на Военния клуб на ъгъла на ул. „Г. С. Раковски“ с бул. „Цар Освободител”. Бронзовият орелеф има формата на кръг и е апликиран над човешки хоризонт. Подобен се намира на ул. „Г. С. Раковски” №116. Сградата на Военния клуб е архитектурен и художествен паметник от национално значение, деклариран в „Известия” бр. 73/1955г., 25/98г.

Вид:
Период:
1918-1944
Автор на паметника:
Местоположение:
София бул. „Цар Освободител” № 7

За коментари