Бета

Обекти

TЪРСИ

Коста Шопов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №366 по т. 30, заседание №15, проведено на 26.6.2008 г.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Александър Стамболийски” № 55

За коментари