Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Стамболийски, орелеф

Детайли за Паметника

Кръгъл орелеф, апликиран на фасадата на сградата на Върховния административен съд над човешки хоризонт. Под него са апликирани буквите на надписа. Орелефът в ¾ е поставен в кръгла рамка с дебелина 7 см и ширина 5 см. Диаметър 60 см., дебелина 20 см. Най-външната точка на бюста излиза на 50 см. от стената, върху която е сложен. Материал - бронз.

Вид:
Период:
1944-1989
Местоположение:
София бул. „Александър Стамболийски” № 18

За коментари