Бета

Обекти

TЪРСИ

Тодор Александров, паметна плоча с орелеф

Детайли за Паметника

Орелеф, апликиран на сградата на „УниКредит Булбанк“ над човешки хоризонт. Бронзовият орелеф има правоъгълна форма. Поставен с решение №615 по т. 47, заседание №22, проведено на 9.10.2008 г. Александров (Тодор), легендарен македонски революционер и войвода (1881-1924). Роден в Щип, свършил Скопското педагогическо училище, след това учителствал последователно в Кочане, Виница, Кратово и Щип. Предал се на революционното дело през 1908 г. и постепенно се издигнал до негов шеф. Македонската революционна организация не познава фигура по-могъща от него. Той създаде дисциплина в нея. През Балканската война с четнически отреди е бил авангард на българските войски. През 1919 г. уловен и затворен от българските власти като виновник за погрома, той беше отвлечен от свои другари и оттогава стана нелегален и за българската власт. След разпокъсването на Македония той постави на революционната организация целта: Македония да бъде съставна част на федеративна Югославия. Александров падна убит от близки негови другари по оръжие на 31. 08. 1924 г.                        /Българска Енциклопедия на Н.Г. Данчов и И.Г.Данчов, С., 1936/

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Тодор Александров” № 9

За коментари