Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Стоин, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт.  Васил Стоянов Стоин (1880-1938) – музикален фолклорист. Записва над 11 000 народни песни, части от тях издадени в сборниците: „Народни песни от Тимок до Вита” (1928), „Народни песни от средна Северна България” (1931), „Родопски песни” (1934) и др. Трудове: „Към българските народни напеви” (1924), „Хипотеза за българския произход на диафонията” (1925), „Българска народна музика. Метрика и ритмика” (1927).  Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 784-785

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Любен Каравелов” № 60А

За коментари