Бета

Обекти

TЪРСИ

Владимир Трендафилов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Шести септември” № 26 вх. А

За коментари