Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Добрев, проф., д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Стефан Караджа” № 24

За коментари