Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Йосифов Пешев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Неофит Рилски” № 47

За коментари