Бета

Обекти

TЪРСИ

Емил Георгиев, акад, проф. д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Изградена по предложение на „Съюз на научните работници“. (Стар адрес – бул. „Ф. Толбухин“ №4.) Емил Иванов Георгиев (1910-1982) – литературовед, чл. кор. на БАН (1967), д-р на Виенския университет (1939), д-р на Софийския университет (1955). Разработва проблеми на старобългарската литература и българо-славянските литературни връзки. Трудове „Очерки по история на славянските литератури” (1958-1963), „Разцветът на българската литература в IX – X в.” (1962), „Кирил и Методий” (1969) и др.  Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 183

Период:
1944-1989
Местоположение:
София бул. „Васил Левски” № 91

За коментари