Бета

Обекти

TЪРСИ

Кирил Н. Миленков, проф. д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

  Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Кракра” № 19

За коментари