Бета

Обекти

TЪРСИ

Антонин Колар, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана в портика на Военния клуб. Плочата е двуезична – на български и на чешки. Сградата на военния клуб е архитектурен и художествен паметник от национално значение, деклариран в „Известия” бр. 73/1955г., 25/98г.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цар Освободител”

За коментари