Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Георгиев – ГЕЦ, паметна плоча

Детайли за Паметника

    Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 74

За коментари