Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Захариев Панчев, проф., д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

                                             Паметна плоча, апликирана на фасада на сграда.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Славянска беседа” № 6

За коментари