Бета

Обекти

TЪРСИ

Иван Васильов и Димитър Цолов, „Построяване на БНБ”, паметна плоча с барелеф

Детайли за Паметника

    Паметна плоча с барелеф, апликирана на фасадата на БНБ.  „НА 20.Х.1935 ГОДИНА Е ПОЛОЖЕН ОСНОВНИЯТ КАМЪК НА НАСТОЯЩАТА БАНКОВА СГРАДА. ТЯ Е ПОСТРОЕНА ПРЕЗ 1935-1939 Г. ПО ПРОЕКТ НА АРХ. ИВАН ВАСИЛЬОВ И АРХ. ДИМИТЪР ЦОЛОВ. ОСВЕЩАВАЙКИ НАЧИНАНИЕТО СОФИЙСКИЯТ МИТРОПОЛИТСТЕФАН ПОЛАГА В ОСНОВИТЕ ПОСЛАНИЕ В КОЕТО СЕ КАЗВА „НЕКА ВСЕВИШНИЯТ БОГ ЗАКРИЛЯ ТАЯ СГРАДА ЗА ДА СЛУЖИ НА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА ЗА ОГНИЩЕ НА СТОПАНСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕУСПЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.” Българската народна банка (БНБ) е първата държавна банка у нас. Тя отваря врати на 25 януари 1879 г. в София по време на Временното руско управление. На същата дата княз Александър Дондуков - Корсаков утвърждава първия банков устав. Дейността на банката започва на 6 юни 1879 г. с внесения от държавата капитал от над 8 600 000 златни лева. През 1884 г. е открит първият банков клон в Русе. До края на ХIХ в. БНБ се оформя като държавен институт за земеделски и общински кредит. През 1885 г. получава правото да издава банкноти. За да разшири дейността си, сключва външни заеми и по този начин се увеличава нейният капитал. Това дава възможност за откриване на нови банковите клонове, които през 1928 г. вече са 109. През същата година по препоръка на Обществото на народите е осъществена реформа, след която БНБ се превръща в чист тип емисионна банка. Тя съдейства за развитието на производителните отношения до навечерието на Втората световна война. След национализацията и реорганизацията на банковото дело (1947) БНБ поема дейността на закритите частни и държавни банки, а от 1951 г. – и на популярните банки. През 1989 г. 59-те клона на БНБ се преобразуват в универсални търговски банки. БНБ е емисионен център. Има изключителни права за емисия на банкноти, организира и регулира паричното обръщение, приема приходите и извършва плащанията по държавния бюджет, поддържа стабилността на националната парична единица. За дейността си БНБ се отчита пред Народното събрание. С въвеждането на валутния борд в България през 1997 г. е изменен Законът за БНБ, променят се нейната структура и дейност. От 1998 г. БНБ има собствена печатница за производство на банкноти и ценни книжа с висока степен на защита. Източник: http://sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/istoricheski-kalendar/item/788 Сря, 23 Ян 2019 ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕУСПЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.”

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София пл. „Княз Александър Батенберг” № 2

За коментари