Бета

Обекти

TЪРСИ

Петър Б. Пенчев, проф. и Никола П. Пенчев чл. кор., проф. д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

Петър Б. Пенчев, проф. и Никола П. Пенчев чл. кор., проф. д-р., паметна плоча.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Ген. Паренсов” № 35

За коментари