Бета

Обекти

TЪРСИ

Петър Василев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа над човешки хоризонт. Поставена с решение №381 по т. 38, заседание №69, проведено на 21.7.2010 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 39

За коментари