Бета

Обекти

TЪРСИ

Сава Огнянов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Васил Левски” № 74-А

За коментари