Бета

Обекти

TЪРСИ

Славчо Атанасов, паметна плоча

Детайли за Паметника

    Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Размери – малки, материал – метал.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Васил Левски” № 18

За коментари