Бета

Обекти

TЪРСИ

Стефан Стамболов, паметна плоча, лобно място

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на НАТФИЗ.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 108

За коментари