Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Балан, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт. Александър Стоянов Теодоров-Балан (1859-1959), езиковед, литературен историк, академик (1884). Професор (1893) и пръв ректор на Висшето училище (1888-1889, 1896-1897, 1902-1903), д-р по философия на Пражкия университет (1884), почетен доктор на Софийския университет (1939). Около 900 научни труда. Разработва проблеми на българската граматика – „Българска граматика” (1930), „Нова българска граматика” (1940), „Нова българска граматика за всякого” (дял I-II, свезка 1-4, 1954-1961, незавършена.) Теодоров-Балан се грижи за чистотата на българския език, бори се за научно изграден и демократичен правопис – „Борба за съвременен правопис (1921-1923)”. Изследвания за старата, възрожденската и новата българска литература. „Българска литература” (1896) и др. Основател на българската библиография – „Българската книгопис за сто години (1806-1905)” (1909). Димитровска награда (1950). Орден Георги Димитров (1954).

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Св. Климент Охридски“ № 4

За коментари