Бета

Обекти

TЪРСИ

Михаил Момчилов, „Основаване на техническото дружество”, паметна плоча с барелеф, БИАД

Детайли за Паметника

Паметна плоча с барелеф, апликирана на фасадата на БИАД.  Текст:  ПРЕЗ 1893 ГОДИНА БЕ ОСНОВАНО БЪЛГАРСКОТО ИНЖИНЕРНО-АРХИТЕКТУРНО ДРУЖЕСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. МИХАИЛ МОМЧИЛОВ  ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 108

За коментари