Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Жендов, паметна плоча

Детайли за Паметника

       Паметна плоча, апликирана на странична фасада на сграда в двор.  Александър Стефанов Жендов – роден на 22 (26?).07. 1901 г. в гр. София, починал на 29. 10. 1953 г. Карикатурист, живописец и общественик. Учи живопис през 1923-1925 г. при проф. Маринов в София. Завършва образованието си в Москва през 1930 г. Член на БКП от 1924 г. Сътрудничи на в. „Смях и сълзи”, „Българан”, „Червен смях”, „Маскарад”, „Жупел”, „РЛФ”, Фронт на трудовоборческите писатели”, „Поглед” и др. Цикълът „Миналото” (1945-1947) отразява нерадостната съдба на децата в капиталистическото общество. Творбите му имат ярка политическа мисъл и точна цел. Награден посмъртно с „Народен художник” (29. 10. 1963 г.) Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Патриарх Евтимий” № 27

За коментари