Бета

Обекти

TЪРСИ

Катеричка, фасадна скулптура

Детайли за Паметника

    Скулптура на катеричка на декоративен еркер на ъгъла на жилищна сграда на нивото на първия етаж. Между 11. 2016 г. и 02. 2017 г. красивата скулптура бе демонтирана, реставрирана и монтирана отново.

Вид:
Декоративен елемент - фасадна скулптура
Период:
1918-1944
Местоположение:
София ул. „Хаджи Димитър” № 14

За коментари