Бета

Обекти

TЪРСИ

Люба Енчева, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

    Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цариградско шосе” № 41

За коментари