Бета

Обекти

TЪРСИ

Гео Милев, бюст-паметник

Детайли за Паметника

Бюст-паметник със сравнително малки-размери. По-малкият размер на постамента не е типичен за периода 1944-1989 г. Има предположение (по преписка от 1969 г.), че преди 1989 г. този бюст е стоял в Западен парк, откъдето е бил преместен. Ако това е така, негов автор е Емилия Ганчева и това е единственият оцелял бюст от общо 12-те бюста, намирали се в Западен парк „Христо Смирненски”. Паметникът е разположен в центъра на парк „Гео Милев”, който е най-високата точка на София. В южното подножие на хълма се намира едноименният ж.к.

Вид:
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Гео Милев“

За коментари