Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (Сграфито), Театър 199

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) „Булгарплод“ на страничната фасада (калкан) на сградата на БДЖ до входа на Театър „199“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 129

За коментари