Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална Стенопис (Сграфито) - Интериор, УАСГ

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) - интериор в старата сграда на УАСГ. Етаж последен. Състояние отлично.

Период:
1944-1989
Автор на паметника:

За коментари