Бета

Обекти

TЪРСИ

Свети Патриарх Евтимий, паметник, скулптурен

Детайли за Паметника

Статуята на паметника на патриарх Евтимий е от бронз с височина 2,20 м., а пиедесталът (1,70 м.) има формата на обърната пресечена пирамида поставена на двустъпална площадка. Композицията на паметника е опростена, архитектурната съставка е скромна по обем и разработка. Статуята наподобява архитектонично тяло с формата на кръст. Главата е обърната леко надясно. Лявата ръка държи кръст, наполовина обърнат надясно пред гърдите на фигурата, дясната защипва расото под диафрагмата. Изразителното пластическо решение на лицевия образ разкрива душевната сила на духовния водач на българите в тежките години на отбраната срещу османските завоеватели. Инициативата за направата му принадлежи на Столична община с кмет инж. Иван Иванов. Паметникът е изграден след проведен конкурс между българските скулптори, членове на Съюза на дружествата на художниците в България. Според приготвената за целта конкурсна програма, били предвидени три премии и две откупувания на премирани проекто-модели. На спечелилият първа премия се възлагало да направи от гипс фигурата на патриарха, както и да ръководи отливката й от бронз и построяването на пиедестала. Производствените разходи били за сметка на общината. Конкурсът бил проведен на 22.02.1936 г. в Художествената академия. Представени били 20 проекто-модела. Първа премия получил скулпторът Марко Марков за проекто-модела „Бранителят на Търновското царство”. Отливането на статуята станало в леярната на Столична общинска техническа работилница към средата на 1938 г. Паметникът бил открит на 1.11.1939 г., а според други данни, през месец декември. Той струвал 105 000 лв., от които за скулптурата – 65 000 лв. и за пиедестала – 40 000 лв. За премии са дадени 80 000 лв., от които за първа награда 60 000 лв., а за организация на конкурса 5 000 лв. Общо Столична община е похарчила около 190 000 лв. Източници: Ганев, Н. Паметниците на София, С., 1939, 62-63; Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т.2. с. 336; Бошев, Н. Конкурсната система при създаването на паметници в България (1920-1944). С., 2004. Градината около паметника е създадена през 70-те години на ХХ в. Сегашният си вид тя получава след реконструкция през 2011 г. по проект на арх. Станислав Константинов, арх. Диди Александрова, арх. Емил Башев, архитектурно студио „ДИАЛ Проект”. Евтимий Търновски (ок. 1327-ок. 1401/2) – български патриарх (1375-1393 г.) и писател. През 1363 г. е в Цариград заедно с учителя си Теодосий Търновски. Оттам отива в Света гора. През 1371 г. се завръща в България, в манастира „Св. Троица” и се отдава на книжовна дейност. Полага основите на Търновската книжовна школа. Извършва правописно-езикова реформа. През 1394 г. е заточен от турците в Бачковския манастир, където умира. Пише жития на Св. Иван Рилски, Св. Петка Търновска и др., похвални слова, послания, преводни литургични и др. трудове. Паметта на Св. Евтимий се почита в един и същи ден с паметта на Св. Евтимий Велики – на 2 февруари (20 януари ст. ст.) Източници:Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936, Т. 1; Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 257

Вид:
Паметник - скулптурен, с постамент
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София пл. „Свети Патриарх Евтимий“

За коментари