Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Централен дом на архитекта

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на оградата към двора на Централиня дом на Съюза на архитектите в България. Спада към широко-разпространен тип сграфита, разположени секторно на стари огради (в нишите, образувани между колоните и арките на тухлените огради), които включват десетки пана и са работи на студенти от Художествената академия.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Кракра“ № 11

За коментари