Бета

Обекти

TЪРСИ

„Първи висш педагогически курс”, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на сградата на „Факултет по Журналистика” в СУ, някога първата сграда на Софийския Университет. От към двора, срещу Ботаническата градина. Първоначално Висшия педагогически курс е открит към Софийската класическа гимназия (Първа мъжка гимназия). Сградата на курса е построена през 1887 г. до първата сграда на гимназията на ул. „Дунав”, построена през 1882 г. (днес и двете са Университетски комплекс). През 20-те години на ХХ в. разрасналият се университет освоява и първоначалната сграда на Първа мъжка гимназия, която през 1931 г. получава своята нова сграда - днес Първо СОУ „Пенчо Славейков”. Сградата на Университетския комплекс с Ботаническа градина е архитектурно-строителна и историческа Недвижима културна ценност (НКЦ) от национално значение.

Период:
1944-1989
Местоположение:
София ул. „Московска” № 49

За коментари