Бета

Обекти

TЪРСИ

Стоян Неделчев Табаков, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Открита през 1957 г., възстановена през 2013 г. с промяна на мястото й.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков” № 5 вх. В

За коментари