Бета

Обекти

TЪРСИ

Владимир Евтимов Топенчаров, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №473 по т. 2, заседание №33, проведено на 25.11.2004 г. Адрес според решението - ул. „Велико Търново” №1.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Сан Стефано” № 13

За коментари