Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина”

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата към двора. Сградата е била предназначена за детска градина (бивше ОДЗ № 27).

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София Ж.к. „Сердика“ ул. „Хайдут Велко" № 5

За коментари