Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), „Балкантон“

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата на „Балкантон“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ж.к. „Лагера” ул. „Хайдушка поляна” № 6

За коментари