Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), блок 23

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на бл. 23 на втория етаж. „Кончетата”. Подобни не големи по размер фигури на животни в сграфито техника са разпространени в страната, но този пример е единствен за София.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ж.к. „Хиподрума” бл. 23

За коментари