Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито) – интериор, ЛТУ

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) – интериор във фоайето на Лесотехническия университет на третия етаж. Сюжет „Градина“. Сграфитото датира от 1978 или 1979 г.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Св. Климент Охридски“ № 10

За коментари