Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументален релеф, 65 ДГ „Слънчево детство“

Детайли за Паметника

Монументален релеф на фасада на 65 Детска градина „Слънчево детство“.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Христо Смирненски“ ул. „Александър Момчев“ № 2

За коментари