Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ВСУ „Любен Каравелов"

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата на Висше строително училище „Любен Каравелов". Сграфитото е направено през 1975 или 1979 г.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Суходолска“ № 175

За коментари