Бета

Обекти

TЪРСИ

Йордан Радичков, паметник, скулптурен

Детайли за Паметника

Статуарното изображение на Йордан Радичков е в ¾ човешки ръст. Неговата дясна ръка е вдигната от лакътя хоризонтално пред тялото. Статуята е разположена в ляво (от гл. точка на зрителя) на значително издължен постамент, с дължина равна на височината на статуята, като от дясната страна остава значително празно пространство. Радичков е портретуван със забележителен пластичен изказ; неговото лице е точно и фино предадено, главата е сведена, очите отворени; сякаш писателят се е замислил нещо което е извън действителността; устата са леко отворени, което придава емоционално внушение на скулптираният образ; тялото е леко прегърбено; дрехата е моделирана общо и цялостно като пластично са изваяни гънките на дрехите, които също внасят психологични внушения. Построяването на паметника е инициатива на сдружение „Приятелите на Радичков", което си е поставило за цел да увековечава и да пропагандира творчеството и личността на писателя. Радичков паметник има и в гр. Монтана, а неговите литературни герои – в гр. Берковица. Паметникът бе тържествено открит на 14. 11. 2007 г. в присъствието на много официални лица и бележити личности от света на културата и изкуството. В словото си акад. Светлин Русев посочи, че въпреки че името Йордан Радичков е достатъчно известно и голямо за да има нужда от поставяне на знаци на паметта за него, все пак новият паметник е един поклон пред големия писател от страна на всички хора, които са били щастливи да имат неговото приятелството. Той изрази надежда, че всеки, които мине покрай скулптурата ще отнесе със себе си частица от светлината, с която беше надарен Йордан Радичков. Йордан Радичков (1929 - 2001) е един от най-големите български писатели на ХХ в. С творчеството си от последната третина на века той печели сърцата на огромен брой читатели в страната и по света, както и многобройни награди. Писателят живее и твори в столицата от 50-те години. Пред фасадата на кооперацията в която беше домът му на ул. „Оборище” №22 е поставена плоча. Паметникът е поставен с решение №58 по т. 28, заседание №98, проведено на 25.1.2007 г.

Вид:
Паметник - скулптурен, портретен
Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София градина „Национална художествена галерия“

За коментари