Бета

Обекти

TЪРСИ

На опълченците от 58 пеши Одрински полк (паметник на Одринската епопея). Военен паметник. Архитектурно-скулптурен ансамбъл

Детайли за Паметника

Паметникът има формата на пирамидалния обелиск (основа - 7/7 м., обща h – 12 м.), увенчан със стаутя (h – 2,8 м.) изобразяваща опълченец с шинел, гугла (калпак) на главата, качулка, раница, презраменна паласка, лопатка, патрондаш и пушка в ръце. Тялото на паметника е направено от владайски гранит, а статуята – от бял врачански камък. На лицевата (източната) му страна е поставен бронзов медалион, окръжен с бронзов лавров венец и надпис: „в памет на Одринската епопея (1912-1913 г.) и падналите опълченци.” Под надписа се намира бронзов барелеф, изобразяващ атаката на опълченците на Кавказ табия. На трите страни на паметника (изток, север и юг) са врязани имената на падналите опълченци от 58 пеши Одрински полк при Кавказ табия, Демир Капу и Каик табия, а на западната, под означението „Картал тепе”, е врязан част от текста на акта, поставен в основите на паметника. Паметникът е издигнат в чест на загиналите чинове от бившия 58 пехотен Одрински полк през Балканската война, а именно: 2 офицера, 10 старши и младши подофицери, 2 ефрейтора и 149 редника. С него, обаче, е увековечена не само паметта на загиналите чинове от горния полк, но и на всички български опълченци, които са се отличили с героизма си при обсадата и особено при атакуването и превземането на Одринската крепост – 13/26 март 1913 г. Идеята за издигането на паметника се зародила още в 1912 г., при обсадата на Одрин, когато е бил убит първият опълченец от полка. След това инициативата за изграждането на паметника е била взета от образуваното за тази цел „Дружество на опълченците от бившия 58 пеши Одрински полк” през есента на 1913 г., което събира до 1928 г. от членски вноски сумата от 220 000 лева. На 1 април същата година е бил положен основният камък на паметника. Изграждането на паметника станало през 1930-1931 г., като по различни пътища били набавени допълнително средства за да достигнат крайната стойност от 438 000 лв. Откриването на паметника е станало на 3 октомври 1932 г. - деня на Независимостта от военния министър генерал Кисьов, в присъствието на много официални и неофициални лица, начело с Негово Виксокопреосвещенство Соф. Митрополит Стефан, Председателят на Камарата Александър Малинов, Дружествата на запасните офицери и подофицери, дружеството „Одрин”, родолюбивите организации и др. При откриването на паметника са били държани възторжени речи. Източник: Ганев, Н., Паметниците на столица София. С., 1939, с.57-59.

Вид:
Паметник - архитектурно-скулптурен ансамбъл
Дата на създаване:
Период:
1918-1944
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Св. Никола”

За коментари