Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във войните за национално обединение и във Втората световна война (заключителна фаза) от с. Филиповци. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората световна война – заключителна фаза (1944-1945) от с. Филиповци. Паметникът-чешма има план на равностранен триъгълник със скосени ъгли. Архитектоничното тяло е с височина 2, 20 м., обиколка – 4, 40 м. Материал - армирана мозаечна отливка. Заграден с ограда с дължина 20 м. в кръг с три симетрично разположени входа. Паметникът на загиналите войници от с. Филиповци е уникален с архитерното си решение за Софийска община и може да бъде причислен към ярките и въздействащи примера на стила „български архитектурен модернизъм“ от междувоенния период. Според местни сведения паметникът е изграден през 1940 г. от немски войници, които са охранявали близко летище. Надписи: С цената на живота си защитиха честта на Родината през войните 1912-1913, 1915-1918 год. Мили герои! Над Вашите гробове ще греят вечно лъчите на славата. Българийо, за тебе те умряха Списък на загиналите: поруч. Васил Димитров Хранов (42 п. полк 21.2.1917 г. с. Филиповци), фелд. Станко Димитров Найденов (41 п. полк 29.10.1915 г. безсл. изчезн. Пуста река), ст. подпор. Найден Паунов Илиев (1 п. полк 18.6.1918 г. Битол с. Мраморница), ст. подпор. Трайко Драганов Йоцев (6 п. полк починал от раняване неизв.), мл. подпор. Никола Атанасов Йонев (6 п. полк 6.9.1916 г. Тутракан), ефр. Владимир Игнатов Петров (37 п. полк 15.12.1912 г. безсл. изчезн. Чаталджа), ефр. Мирчо Павлов Лазаров (37 п. полк 13.3.1913 г. безсл. изчезн.), ефр. Петър Найденов Лазаров (1 п. полк 6.9.1916 г. Тутракан), ефр. Гълъб Киров Михайлов (53 п. полк 24.9.1916 г. Добруджа), редн. Гълъб Стойнев Лазаров (6 п. полк 5.3.1913 г. гр. Фенер), редн. Борис Григоров Хранов (25 п. полк 13.11.1917 г. починал от болест), редн. Лозан Димитров Найденов (6 п. полк 10.10.1915 г. Др. Глава), редн. Кръсто Петров Рашков (6 п. полк 7.11.1912 г. гр. Чаталджа), редн. Младен Велев Илиев (37 п. полк 16.11.1912 г.), редн. Косто Петров Рашков (37 п. полк 15.3.1913 г.Кум-Бунар), редн. Станко Петров Рашков (1 пион. др. 3.9.1916 г. починал от болест), редн. Илия Найденов Лазаров (25 п. полк 1.12.1916 г. гр. Букурещ), редн. Найден Стоилков Матеев (1 п. полк 28.2.1917 г. поч. от раняване с. Филиповци), редн. Димитър Петров Рашков (41 п. полк 15.3.1917 г. с. Филиповци), мл. сержант Трайко Димитров Трайков (р. 20.4.1911 г. – загинал на 23.10.1944 г. при Страцин), редн. Георги Стоянов Ненов (р. 10.6.1919 г. – загинал на 29.10.1944 г. при Страцин)

Вид:
Паметник - чешма
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София кв. „Филиповци“ ул. „Трети март”

За коментари