Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Грънчаров, паметник, лобно място

Детайли за Паметника

Паметник - тип стела с релеф. Период – края на 40-те, - началото на 50-те години на ХХ в. Димитър Грънчаров е роден в с. Равнище, Тетевенска околия (16.06.1883). Завършва право в Софийския университет. Работи като адвокат. Член на БЗНС, сътрудник на Александър Стамболийски, след 09. 06. 1925 г., наред с Петко Д. Петков и Николай Петрини става един от земеделските ръководители и радетел за единен фронт на левицата. Грънчаров е изявен общественик и журналист, пише статии и редактира земеделските вестници „Народна защита”, „Народно знаме” и „Народовластие”, оставяйки огромно публицистично творчество. От м. юли 1924 г. е принуден да мине в нелегалност. След атентата в църквата „Св. Неделя“ успява да излезе от града и се укрива в с. Дървеница в къщата на Георги Котев. След като е разкрит от полицията, Димитър Грънчаров се самоубива (29. 04. 1925).

Вид:
Паметник , стела - с релеф
Период:
1944 -1989 г.
Местоположение:
кв. „Дървеница“

За коментари