Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги А. Стаматов и Петя Герганова, паметна плоча

Детайли за Паметника

        Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда. Поставена с решение №254 по т. 30, заседание №65, проведено на 13.5.2010 г. През 1973 г. на това място е поставена плоча на Г. А.Стаматов по инициатива на Съюза на артистите в България и Втора ОФ организация при четвърта секция към Благоевски район. Стаматов (Георги), талантлив български драматичен артист. Роден в Сливен през 1892 г., постъпил в Народния театър – София през 1915 г. Артист с широка култура и с неизчерпаема творческа сила. – Играл с много голям успех: Найден (в Майстори от Р. Стоянов), Непознатият, професорът и другите (в Авантюриста пред вратата, от М. Бегович), Страхил (в Тъмни души, от Д. Немиров), Владимир (в Бялата смърт, от Д. Шчеглов), Княз Метерних (в Орлето, от Ед. Ростан) и много други.  Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936.  Георги Александров Стаматов (1893-1965 г.) – български драматург, артист и режисьор, Народен артист (1945 г.), професор (1948 г.) играе от 1910 г., в 1914 г. постъпва в Народния театър в гр. София. Режисьор в Пловдивския и Русенския театър, ръководи фронтови театри (1944-1945 г.) Председател на съюза на артистите (1930-1931 г.) Носител на Димитровска награда (1950 г.) Роли: Игнац Глембай („Глембаеви” – М. Кърлежа), Генадий Дамянич („Лес” – А. Н. Островски), Вершинин („Брониран влак 14-69” – В. В. Иванов), и др.  Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Неофит Рилски” № 55А

За коментари