Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във войните за национално обединение, във Втората световна война, заключителна фаза (в съпротивителното движение и др.) от с. Горни Пасарел. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) и на загиналите в съпротивителното движение (1941-1944) и др. от с. Горни Пасарел. Паметникът има сложна форма на квадратна колона с четири издаващи се от нея кубове (вис. – 3 м., шир. - 1 м.) Лицевата страна на паметника се натрапва с идеологическата си насоченост с избрания символ (сърп) и със състава на честваните загинали. Всъщност, пълния списък на загиналите във войните за национално обединение (поместени от лявата, северна страна на паметника) дължим на В. Тагарева, мл. експерт „Просвета и култура“ в район „Панчарево“ (2012). Надпис: „На падналите в бой, вечна слава и признателност” Списък на убитите: (1912-1918) поручик Златан Павлов, ст. подофицер Христо Миленов, мл. подофицер Захари Кабрански, Зашо Глухчев, Зашо Ковачки, Иван Жарков, Иван Макараджийски, Цветан Глухчев, ефрейтор Цветан Търгорков, Йордан Сарафски, редник Ангел Търгорков, Александър Попов, Грозде Ковачки, Грозде Анакиев, Димитър Богданлийски, Димигьр Ярев, Димитър Каймакнийски, Дамян Миленов, Здравко Ярев, Златан Пандурски, Златан Минчев, Иван Чорбаджийски, Илия Търгорсков, Илия Янчев, Илия Гургов, Иван Челебиев, Коле Петкин, Митко Каранешев, Митко Богданлийски, Милуш Шопов, Михаил Караколев, Нейко Чепалов, Петър Ярев, Дамян Разпопов, Иван Йовов, Петър Лукорски, Стоил Вучев, Паун Калъчев, Стефан Янчев, Иван Чольов, Арапгел Галчев, Коста Искрев, Кирчо Ляпчов, Станил Вукарски; (1944-1945) Димитър Калъчев, Петър Карамешев, Борис Миладинов, Арангел Чилев, Стоян Шопов; (1941-1945) Стоил Богданлийски, Николина Богданлийска, Димитър Кабрански, Никола Палакарски; (1918) Христо Бекирски

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София м. „Язовир Искър” Републикански път II – 82

За коментари