Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във войните за национално обединение и във Втората световна война, заключителна фаза от кв. „Симеоново”. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от кв. „Симеоново”. Паметникът е двусъставен. Стар паметник - пирамида (вис. - 3 м) на широк тристъпален постамент и „стена”, съставена от три самостоятелни плочи: средна – 1,5 х 5 м, крайни – 1 х 1 м. Материал: бял мрамор. Надписи: Първа плоча (1912-1913) - Петър Иванов Китов, Йордан Г. Апостолов, Йордан Ив. Георгиев, Петко Дим. Хранов, Георги Вас. Иванов, Ангел Хр. Трилев, Ангел Апостолов, Цветан Шуков, Митко Иванов Китов, Митко Геор. Герчев, Недко Геор. Динев, Георги Ромев Вучев, Велчо Хр. Гайдарски, Спаско Митев, Георги Ат. Шиков, Георги Вас. Монев, Сотир Кр. Шуков, Стойне Геор. Шуков, Илия Геор. Динев; Трета плоча (1915-1918) - Ангел Ап. Андреев, Георги Иванов Сусев, Янко Георгиев Атов, Величко Хр. Трилев, Петър Вас. Стефанов, Мито Бож. Гайдарски, Георги Вучев Воньов, Петър Иванов Сусев, Богдан Ат. Стефанов, Стойне Георгиев Атов, Глиго Дим. Слаев, Цветан Геор. Шиков, Алексо Игнатов, Иван Дим. Хранов, Рангел Гьош. Джорев; Втора плоча (1944-1945) - Димитър Кост. Георгиев, Георги Мартинов Кръстев, Кирил Симеонов Илиев, Йордан Василев Велков. Намира се в градинката между бул. „Симеоновско шосе” и ул. „Каменица”.

Вид:
Паметник - ансамбъл
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София кв. „Симеоново” бул. „Симеоновско шосе” № 231

За коментари