Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна група „Селянка и колхозничка”, „Мост на Дружбата”

Детайли за Паметника

Единствената скулптура на моста изобразяваща женски фигури е интересно решената отново двойка „Колхозничка и българска селянка”, които държат сноп с жито, приличащ на огромен екзотичен букет, който е основен символ – символът на хляба. Те са монументално решени, в реалистично-изчистена форма, като скулптурите са облечени с национални костюми в типични характеристики, както и прически, но като древногръцките статуи носят богато моделиране на гънките на дрехите, които внасят ритъм, движение, стремителност. Българката вместо воал носи забрадка с богато пластицирани кичури на косата. И двете пристъпват напред, но българката с десен, а руската жена с ляв крак. Те са в почти огледален образ като разликата е в позицията на ръцете. Българката държи с дясна ръка средата на снопа, а с лявата ръка здраво го придържа в основата. Руската жена с прибрана длан придържа долната част на обема на житните класове. Те са усмихнати и дружелюбни – внушение на две непознати жени – производителки на хляба, съмишленички и повече от сестри.

Вид:
Скулптура -двуфигурна
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Граф Игнатиев"

За коментари