Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна група „Партизанин и съветски войн”, „Мост на Дружбата”

Детайли за Паметника

Четири двуфигурни скуптурни групи, изпълнени от различни ваятели красят ъглите на „Моста на дружбата”. В този край на моста ни посрещат български партизанин и прегърнал го руски войник. Партизанинът е пристъпил напред с ляв крак, лявата ръка придържа шмайзер, окачен на ремък. Руският войник държи в дясната ръка цветя, явно посрещнат тържествено, с опора на левия крак и пристъпва с десния крак встрани. Авторът е намерил твърде сполучлив пластичен език за формата. Лицата и ръцете са конструктивно реалистично изчистени, а дрехите се третират по-свободно във вертикални и хоризонтални елипсовидни равнини. По този начин ние разпознаваме националността на скулптираните – българинът е с буен, но прибран обем на косите по черепа, а руският войник е с характерно червеноармейско кепе и щръкнал ляв кичур. Интересен е пластичният език на дрехите, който се ражда между вертикални равнини, елипсовидни гънки в хоризонтален и по-плитък релеф. Чрез тях и близките до тялото образи на дрехата, които подсказват анатомията на бедро, коляно и др. се ражда една абстрактна монументалност, ако визираме само тях. Вертикалите в дълбокия релеф и тяхната същина раждат оптимизъм, устрем, величие, елипсите свързват структурата и правят връзка с природата.

Вид:
Скулптура -двуфигурна
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Граф Игнатиев”

За коментари