Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура – титани

Детайли за Паметника

Скулптури на „титани”, апликирани от двете страни на входа на сградата. Снимка №1 - на Sofia moments - Софийски моменти (Иван Аршинков).

Вид:
Скулптура - фасадна
Период:
1878-1918
Местоположение:
София ул. „Граф Игнатиев” № 2

За коментари