Бета

Обекти

TЪРСИ

Декоративни елементи – орли, скулптура и др.

Детайли за Паметника

Скулптури на орли, апликирани на сградата.

Период:
1878-1918
Местоположение:
София бул. „Мария Луиза” № 45

За коментари