Бета

Обекти

TЪРСИ

Декоративни елементи – титани, скулптурни фигури

Детайли за Паметника

Скулптури на „титани”, апликирани от двете страни на входа на сградата. Снимка - на Sofia moments - Софийски моменти (Иван Аршинков).

Период:
1878-1918
Местоположение:
София ул. „Княз Борис I” № 116

За коментари